Prašome įjungti JavaScript'us savo naršyklėje, kad galėtumėte pilnai peržiūrėti šį tinklalapį. Ačiū.
Jūs naudojate pasenusią naršyklę, dėl šio fakto, - mūsų interneto svetainė, gali atrodyti kitaip, nei numatyta. Prašome atnaujinti savo naršyklę, jei atsiras sunkumų naudojantis mūsų svetaine.

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai konsultacijų poliklinikoje

PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS

Privalomojo sveikatos tikrinimo tikslai

 • Įvertinti, ar įsidarbinantieji bei dirbantieji asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis.
 • Apsaugoti įsidarbinančiųjų asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio dirbančiųjų sveikatos pakenkimo.
 • Įvertinti, kiek efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės.
 • Siekti, kad būtų išvengta profesinių ligų ar kuo anksčiau jos diagnozuotos.
 • Įvertinti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka reikalavimus numatytus privalomojo sveikatos tikrinimo aprašuose.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys:

 1. ASMENŲ, DIRBANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS POVEIKYJE AR NORINČIŲ ĮSIDARBINTI, SVEIKATOS PATIKRA
 2. VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA
 3. ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS, SVEIKATOS PATIKRA
 4. TRAUKINIŲ MAŠINISTŲ, JŲ PADĖJĖJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ VEIKLA SUSIJUSI SU GELEŽINKELIO EISMU, SVEIKATOS PATIKRA
 5. ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS TIKRINIMAS

ASMENŲ, DIRBANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS POVEIKYJE AR NORINČIŲ ĮSIDARBINTI, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 083-1/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Vairuotojo pažymėjimą (jei turi).
 3. Dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį– asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a, jei sveikatą privaloma periodiškai tikrintis.
 4.  Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Vairuotojų garbės deklaraciją, Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos, Sveikatos patikrinimo klausimyną.

ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS, SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Fotonuotrauką 30 x 40 mm.
 3. Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą paskutinius 10 metų.
 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo,vykstantis dirbti ar mokytis į užsienį ir norintis gauti medicininę pažymą forma Nr. 082a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs.
 3. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

TRAUKINIŲ MAŠINISTŲ, JŲ PADĖJĖJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ VEIKLA SUSIJUSI SU GELEŽINKELIO EISMU, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimynąTraukinio mašinisto garbės deklaraciją.

PROFILAKTINIO KABINETO (109 A kab.) DARBO LAIKAS:
Gyd. Aušrelė Vitkauskienė
Antradienis 12.30-15.30 val.
Telefonas pasiteiravimui: 837-342146
Konsultacijų poliklinika Hipodromo g.13, Kaunas

Enter your e-mail address (required):

Padėkoti už paslaugas

Prašome užpildyti žemiau pateiktus laukelius norėdami išsiųsti padėkos pranešimą.

Please wait...
Enter your e-mail address (required):

Pateikti atsiliepimą

Prašome užpildyti žemiau pateiktus laukelius norėdami išsiųsti atsiliepimą.

Please wait...
Enter your e-mail address (required):

Pranešti apie korupciją

Norėdami išsiųsti pranešimą apie galimą korupciją, prašome užpildyti žemiau pateiktus laukelius.

Please wait...
Enter your e-mail address (required):

Užklausos forma

Prašome užpildyti žemiau pateiktus laukelius norėdami gauti daugiau informacijos.

Please wait...
Enter your e-mail address (required):

Atšaukti konsultaciją

Prašome užpildyti žemiau pateiktus laukelius norėdami atšaukti konsultaciją.

Please wait...