Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMO ANKETA
Gerb. Paciente (Paciento atstove),

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų ligoninę. Mes siekiame nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, todėl Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Šiuo metu Jūs (Jūsų atstovaujamas pacientas) baigėte gydymą (gydymo etapą) mūsų ligoninėje. Maloniai prašytume užpildyti šią anketą. Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrintoje statistikoje, todėl neturės jokios įtakos Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) tolimesniems santykiams su ligoninės personalu.
Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) amžius (pilnais metais):
Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) lytis (tai, kas tinka, pasirinkite):
Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) socialinė padėtis (tai, kas tinka, pasirinkite):
Pasirinkite paslaugas pagal adresą:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Pasirinkite skyrių:
Eil. Nr. Klausimas Atsakymai (žymėti tik vieną)
Labai blogai Blogai Vidutiniškai Gerai Labai gerai
1. Kaip Jūs vertinate ligoninės gydytojų darbą?
2. Kaip Jūs vertinate ligoninės slaugytojų ir (ar) akušerių darbą?
3. Kaip Jūs vertinate ligoninės maisto kokybę?
4. Kaip Jūs vertinate personalo pagarbą gydymo ligoninėje metu?
5. Kaip Jūs vertinate ligoninės patalpų švarą ir jaukumą?
6. Įvertinkite, kaip suprantamai Jus gydę gydytojai suteikė Jums (ar Jūsų atstovaujamam pacientui) svarbią informaciją?
7. Įvertinkite, kaip suprantamai Jus slaugiusios slaugytojos ir (ar) akušerės suteikė Jums (ar Jūsų atstovaujamam pacientui) svarbią informaciją?
Eil. Nr. Klausimas Atsakymai (žymėti tik vieną)
Tikrai ne Galbūt ne Abejoju Galbūt taip Tikrai taip
8. Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę, priimant sprendimus dėl tyrimų ir gydymo eigos?
9. Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę dar kartą?
10. Ar rekomenduotumėte gydytis šioje ligoninėje savo artimam žmogui?
11.
Prašome įvertinti savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe balais skalėje nuo 1 iki 10
Labai blogai
Atsakymai (žymėti tik vieną)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Labai gerai
Išsaugoti anketą
E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd