Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Komisijos

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkas: Jonas Andriuškevičius, Chirurgijos klinikos Dienos chirurgijos skyriaus vedėjas abdominalinės chirurgijos gydytojas
 • Komisijos pirmininko pavaduotojas: Romualdas Mačionis, Vidaus medicininio audito skyriaus medicinos auditorius, Vaikų ligų klinikos Vaikų tuberkuliozės skyriaus vedėjas, vaikų ligų gydytojas
 • Komisijos sekretorė: Auksuolė Naujalienė, Akušerijos ir ginekologijos klinikos Krikščioniškųjų gimdymo namų administratorė-vyriausioji slaugytoja

Nariai:

 • Jolanta Vitkienė, Diagnostikos klinikos Radiologijos skyriaus vedėja gydytoja radiologė
 • Laura Kazakevičienė, Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos sektoriaus „Žibutės“ sektoriaus vadovė
 • Rima Kraujalienė, Vaikų ligų klinikos Vaikų ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorė
 • Virginijus Birjotas, Kauno Švenčiausios Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. (visuomenės atstovas)
 • Loreta Gustaitienė, Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės psichologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė (visuomenės atstovė)
 • Vilma Rastenienė, Kauno kolegijos Slaugos katedros vedėja (visuomenės atstovė)

Komisijos uždaviniai ir funkcijos:

 1. Stebėti, kaip ligoninėje laikomasi medicinos etikos normų, aiškinti jų prasmę bei turinį
 2. Priimti ir teikti ligoninės administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų
 3. Dalyvauti ligoninės darbe sprendžiant etinius klausimus
 4. Šviesti ligonines sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais
 5. Ligoninės generalinio direktoriaus pavedimu dalyvauti rengiant ligoninės teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu
 6. Teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai ligoninės galimybės yra ribotos
 7. Teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais, išskyrus eutanaziją

Kontaktai: tel. (8 37) 343 476 , el.p. j.andriuskevicius@kaunoligonine.lt

Medicinos etikos komisijos reglamentas (atsisiųsti)

 

DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

Komisijos uždaviniai ir funkcijos:

 

 1. Stebėti kaip ligoninėje laikomasi darbuotojų etikos (elgesio) normų , ir aiškinti jų prasmę bei turinį
 2. Priimti ir teikti ligoninės administracijai rekomendacijas darbuotojų etikos (elgesio) klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp ligoninės darbuotojų
 3. Konsultuoti darbuotojus praktinio ligoninės darbuotojų elgesio kodekso taikymo klausimais
 4. Nagrinėti informaciją apie ligoninės darbuotojų elgesio kodekso galimus pažeidimus, nustatyti ligoninės darbuotojų elgesio kodekso pažeidimų prevencines priemones

Kontaktai: tel. (8 37) 342 531 , el.p. e.suminskiene@kaunoligonine.lt

 

Darbuotojų elgesio komisijos reglamentas (atsisiųsti)

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd