Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Parama

KARTU MES GALIME DAUGIAU!

 

Respublikinės Kauno ligoninės specialistai kasmet konsultuoja, gydo ir teikia reabilitacijos paslaugas tūkstančiams pacientų: nuo mažųjų ligoniukų, gydomų Vaikų ligų skyriuje, iki senolių, kuriais rūpinamės Slaugos klinikoje. Stengiamės suteikti geriausią ir profesionaliausią pagalbą, todėl labai vertiname gaunamą paramą, kurią panaudojame mūsų pacientų sveiktai ir gerovei didinti.

1,2 % PARAMA NUO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Kiekvienas pajamas deklaruojantis Lietuvos Respublikos pilietis gali pasinaudoti teise 1,2 % nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos pervesti paramos gavėjams, užpildydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 (04 versija).

KAIP SKIRTI 1,2 % PARAMĄ?

1. Naudodamiesi el. bankininkyste prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

2. Skyriuje „DEKLARAVIMAS“ pasirinkite „Pildyti formą“ ir iš Dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.

 3. Pasirinkę paspauskite „Forma elektroniniam pildymui“.

4. Suveskite duomenis:

 • užpildykite asmeninę informaciją;
 • skiltyje 5 pasirinkite 2019;
 • skiltyje E1 pažymėkite gavėjo tipą – įrašykite skaičių 2;
 • skiltyje E2 įrašykite VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės identifikacijos kodą 135042056;
 • skiltyje E3 nieko nerašykite;
 • skiltyje E4 įrašykite 1,2 (jei norite skirti paramą keliems paramos gavėjams, ją galite išskaidyti 1 % ar 0,5 %; bendra E4 laukeliuose nurodomų dalių suma turi būti ne didesnė nei 1,2 %);
 • skiltyje E5 pasirinkite metus, iki kurių norite paskirti paramą. Jei pasirinksite, pavyzdžiui, iki 2021 m., parama mums bus automatiškai pervedama iki 2021 m., o Jums nereikės kasmet pildyti šios formos.

5. Užpildę formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

 SVARBU

 • 1,2 % GPM skirti galite iki 2020 m. liepos 1 d.
 • Jeigu norite pakeisti / koreguoti jau pateiktą prašymą dėl savo 1,2 % GPM skyrimo, tai padaryti galite iki liepos 1 d. Vėliau VMI pateiktas prašymas skirti 1,2 % GPM anuliuoja ankstesnius. 

PARAMA 

 

Respublikinei Kauno ligoninei galite teikti paramą ir tiesiogiai:

 • Paramą galite pervesti į Respublikinės Kauno ligoninės paramos sąskaitą LT68 7300 0100 0224 5255.
 • Įmonės kodas: 135042056
 • Įmonės pavadinimas VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė.

Įstaiga vadovaujasi:

LR "Labdaros ir paramos įstatymo" reikalavimais

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gen.dir.įsakymu "Dėl labdaros ir paramos priėmimo, paskirstymo ir nurašymo komisijos sudarymo"

 

MIELI PACIENTAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

 

Dėkojame už Jūsų ankstesniais metais skirtą paramą ir gerumą!

Per pastaruosius aštuonerius metus Respublikinė Kauno ligoninė gavo daugiau kaip 36 000 Eur paramos iš paaukoto GPM. Už šias lėšas mūsų gydymo įstaiga įsigijo reikiamos medicininės įrangos.

Čia galite pamatyti, kaip jau panaudojome gautas paramos lėšas. Reiškiame nuoširdžią padėką:

Čia galite susipažinti su informacija apie gautą paramą 2017 m.: 

Gauta parama 2017 m.; Paramos panaudojimas 2017 m.

Čia galite susipažinti su informacija apie gautą paramą 2018 m.:

Gauta parama 2018 m.; Paramos panaudojimas 2018 m.

Čia galite susipažinti su informacija apie gautą paramą 2019 m.:

Gauta parama 2019 m.Paramos panaudojimas 2019 m.

Ačiū už Jūsų gerumą. 

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd