Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Reorganizacija: RKL ir KKL jungimasis įgauna pagreitį
2020 kovo 30 d.
Reorganizacija: RKL ir KKL jungimasis įgauna pagreitį

Nepaisant šios dienos iššūkių dėl koronaviruso plitimo grėsmės ir didžiulių valstybinių ir privačių institucijų pastangų šią krizę valdyti bei įveikti, tęsiami ir kiti strateginiai bei kasdieniniai VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės darbai.

Šiandien dalijamės svarbia bendruomenei žinia, jog 2020 m. kovo 27 d. įvyko abiejų ligoninių dalininkų (LR sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) bei ligoninių atstovų darbo grupės posėdis, kurio metu bendru sutarimu patvirtintas reorganizavimo sąlygų aprašo projektas, po reorganizavimo veiksiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (LSMU Kauno ligoninė), jos įstatai bei struktūros projektas.

Šiuo metu reikalingi dokumentai yra teikiami VĮ Registrų centrui nustatyta tvarka. Tai svarbus žingsnis, įpareigojantis mus toliau nuosekliai vykdyti reorganizavimo plano nuostatas ir atlikti visus reikalingus artimiausius veiksmus: sudaryti kreditorių sąrašą bei pateikti jiems informaciją apie reorganizavimą, įvykdyti susitikimus ir aptarimus su Darbo taryba bei profesinėmis sąjungomis dėl darbuotojų darbo sąlygų, išsiųsti pranešimus darbuotojams dėl darbo sąlygų pasikeitimo, tęsti administracinių ir kitų padalinių pasirengimą integracijai ir atlikti kitus veiksmus, užtikrinančius sėkmingą veiklą, pasibaigus reorganizacijos procesui.

Svarbu paminėti, jog Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė veiklą pradės 2020 m. rugsėjo 8 dieną. Ne trumpiau kaip vienus metus po reorganizacijos pabaigos tiek RKL, tiek KKL darbuotojams bus taikomas darbo užmokestis, galiojęs iki RKL reorganizavimo dienos. Nauja, vieninga darbo užmokesčio sistema bus parengta per dvejų metų terminą.

LSMU Kauno ligoninė veiklą pradės su nauja administracinių ir nemedicininių padalinių struktūra, leidžiančia užtikrinti efektyvesnius veiklos procesus. Ligoninė taip pat įpareigota  per vienus metus parengti ir pateikti dalininkams siūlymus dėl sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių, t.y. medicininių padalinių veiklos ir jų procesų tobulinimo.

Tikime, jog naujų struktūrinių padalinių – Pacientų tarybos, Kokybės valdymo skyriaus, Studijų, mokslo ir projektų skyriaus ir kitų padalinių suformavimas leis sukurti naujas galimybes ligoninei užtikrinti šiuolaikiškus, pažangius ir kokybiškus procesus, orientuotus į pacientų, jų artimųjų ir visų darbuotojų gerovę.    

Generalinė direktorė doc. dr. Diana Žaliaduonytė

Pranešimas dėl viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1315 „Dėl sutikimo reorganizuoti  viešąją įstaigą Respublikinę Kauno ligoninę“, pranešame, kad 2020 m. kovo 27 d. įvykusiame ligoninių (t.y. viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės (reorganizuojama įstaiga, RKL) ir viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės (reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, KKL)) reorganizacijos darbo grupės posėdyje buvo apsvarstyta ir pritarta reorganizavimo sąlygų aprašo projektui, po reorganizavimo veiksiančios įstaigos - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (LSMU KL) įstatų bei struktūros projektams, praėjusių trejų finansinių metų RKL ir KKL metinių finansinių ataskaitų rinkiniams.

Kviečiame susipažinti su parengtais dokumentais:

-        Reorganizavimo sąlygų aprašo projektas;

-        LSMU Kauno ligoninės įstatų projektas;

-        LSMU Kauno ligoninės struktūros projektas;

-        KKL praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2019, 2018, 2017)

-        RKL praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys  (2019, 2018, 2017)

 

RKL ir KKL administracija

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd