Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Nauja Gydymo tarybos pirmininkė
2021 kovo 29 d.
Nauja Gydymo tarybos pirmininkė
LSMU Kauno ligoninės Gydymo tarybai pradeda pirmininkauti gydytoja Joana Dambrauskienė. Tai pirmas kartas, kai šios pareigos patikėtos ne įstaigos vadovui.
Gydymo taryba įstaigos administracijai teikia įvarius pasiūlymus, kurie susiję su ligoninės darbo ir jo organizavimo tobulinimu – inovacijomis, naujos įrangos poreikiu, gydymo metodika, epidemiologiniu valdymu, specialistų kvalifikacijos gerinimu ir pan.
 
„Tai – kolegialus patariamasis organas, kurį sudaro mūsų gydymo įstaigos administracijos, dalininko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato deleguoti atstovai, ligoninės padalinių vadovai, įvairių medicinos sričių specialistai. Į Gydymo tarybą suburti įvairaus amžiaus ir patirties kompetentingi gydytojai, taigi tarybos atstovavimas aprėpia skirtingas sritis, interesus, požiūrius“, – teigė Gydymo tarybos pirmininkė J. Dambrauskienė.
 
Gydytoja turi turtingą vadovaujančio darbo patirtį. LSMU Kauno ligoninėje ji dirba nuo 1985 m. Buvo Reumatologijos skyriaus, Terapijos klinikos vadovė, direktorė medicinai, po to – direktoriaus medicinai pavaduotoja, o šiuo metu dirba Mokslo, studijų ir projektų skyriuje, be to, visą laiką buvo atsakinga už internų ir rezidentų darbo ligoninėje koordinavimą. Šiuo metu gydytoja J.Dambrauskienė koordinuoja visų LSMU Kauno ligoninėje praktiką atliekančių studentų darbą, konsultuoja pacientus Konsultacinėje poliklinikoje.
 
Taip pat J. Dambrauskienė aktyviai užsiima visuomenine veikla. Buvo Nacionalinės Lietuvos sveikatą stiprinančių įstaigų tinklo koordinatorė, dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėje kaip stacionarinių paslaugų tobulinimo ekspertė, yra Lietuvos reumatologijos asociacijos valdybos narė. Šiai organizacijai švenčiant 50 metų išleistoje proginėje knygoje „Žmonės, kuriantys dabartį ir ateitį" vienas iš straipsnių yra parašytas J. Dambrauskienės.
 
Medikė sulaukia daug gražių žodžių ir iš pacientų. „Jiems dėmesio nepritruks, toliau dirbsiu konsultacinį darbą. Reumatologija palyginti jauna, tačiau labai įdomi medicinos sritis, išsivysčiusi iš bendrosios terapijos, o vėliau tapusi savarankiška specialybe. Joje šiuo metu stebimi tiek nauji gydymo metodai, tiek naujos ištyrimo galimybės. Džiaugiuosi, kad buvau prie to ištakų. Beje, mūsų ligoninėje buvo įsteigtas pirmasis Kaune stacionarus Reumatologijos skyrius“, – pasakojo gydytoja J. Dambrauskienė.
E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd