Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Konferencijoje dalintasi idėjomis apie sveikatos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą
2015 lapkričio 25 d.
Konferencijoje dalintasi idėjomis apie sveikatos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą

Lapkričio 20 dieną Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokykloje vyko respublikinė konferencija „Vaikų, turinčių sveikatos sutrikimų, optimalaus mokymo(-si) link“. Konferenciją pradėjo šios mokyklos direktorė Laimutė Bičiūnienė. Renginio dalyviams ji linkėjo pasimokyti vieniems iš kitų kuo daugiau to, kas padėtų ugdymo procese atverti kūrybines galias vaikų, turinčių laikinų ar pastovių sveikatos sutrikimų.

Šioje konferencijoje buvo aptariamos naujausios medikų ir pedagogikos mokslų kūrėjų rekomendacijos bei pasidalinta mokytojų-praktikų gerąja patirtimi, kuri padeda kelti sutrikusios sveikatos vaikų mokymo(-si) kokybę.

Būtent tokias veiklas vykdyti Lietuvos stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokyklų asociacija įsipareigojo 2015 m. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro surengtame šeštajame Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkurse, kurio tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Į kvietimą dalyvauti konferencijoje ir pasidalinti gerąja patirtimiatsiliepėnet 14 šalies ugdymo įstaigų. Tai labai praplėtė Švietimo bendruomenės sąvoką.

„Pedagogai ir medikai į vaikus žiūri su išskirtine meile ir šiluma. Tik bendrų pastangų dėka galima pasiekti geresnių tiek gydymo, tiek mokymo rezultatų“, – teigė konferencijoje dalyvavusi Respublikinės Kauno ligoninės direktorė medicinai Vitalija Gresevičienė.

Išties, naujų priemonių, padedančių kelti sutrikusios sveikatos vaikų mokymo(-si) kokybę, ieškojimas apjungia labai didelę visuomenės dalį. Tai svarbu ne tik pedagoginei, bet ir medicininei bendruomenei.

Papildoma informacija:

Konferencijoje pranešimus skaitė:

 • Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas Albertas Lakštauskas: ,,Švietimo politika: kaip priimti geriausius sprendimus“;
 • Kauno Technologijos universiteto profesorė Nijolė Bankauskienė: ,,Pedagogų kompetencijų raiška mokymosi paradigmos kontekste“;
 • VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“ sektoriaus psichologė Renata Neliubšienė: ,,Lėtinėmis ligomis sergančių vaikų ir paauglių psichosocialinė adaptacija: didžiausi iššūkiai ir sunkumai“.

Konferencijoje dalyvavo 14 ugdymo įstaigų:

 • Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centras,
 • Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla,
 • Raseinių specialioji mokykla,
 • Kėdainių specialioji mokykla,
 • Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras,
 • Kauno rajono Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla,
 • Šiaulių sanatorinė mokykla,
 • Kauno rajono Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokykla,
 • Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla,
 • Elektrėnų sanatorinė mokykla,
 • Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras,
 • Kauno rajono Kačerginės pagrindinė mokykla,
 • Kauno rajono Kačerginės daugiafunkcis centras,
 • Kauno rajono Ežerėlio pagrindinė mokykla.

Informaciją pateikė Kauno rajono Kačerginės vaikų sanatorijos "Žibutės" mokyklos direktorė Laimutė Bičiūnienė

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd