Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Įdiegus naują sistemą Konsultacijų poliklinikoje – pasiekti reikšmingi rezultatai
2016 balandžio 29 d.
Įdiegus naują sistemą Konsultacijų poliklinikoje – pasiekti reikšmingi rezultatai

Siekiant sukurti didesnę vertę pacientui ir didinti konkurencinį pranašumą Respublikinės Kauno ligoninės Konsultacijų poliklinikoje buvo pradėta diegti LEAN sistema.

Konsultacijų poliklinikos administratorės Monikos Anelauskienės teigimu, idėja pasitelkti šią procesų optimiazvimo sistemą kilo atsiradus poreikiui susisteminti ir maksimaliai efektyvinti esamus procesus, atsisakyti naudos nekuriančių veiklų, kurių atlikimas neretai iš darbuotojų reikalauja daug laiko.

Prieš diegiant LEAN sistemą mūsų Konsultacijų poliklinikoje, visų pirma apsilankėme gydymo įstaigose, kuriose LEAN jau buvo įdiegta arba diegiama. Norėjosi realiai pamatyti teikiamą sistemos naudą, perimti gerąsias patirtis“, - pasakoja M. Anelauskienė.

Pasak Monikos Anelauskienės, tik išanalizavus sistemos naudą iš paciento požiūrio taško, žvelgiant į ateities perspektyvas ir nesibaiminant iššūkių, buvo nuspręsta šios sistemos metodiką pritaikyti ir Konsultacijų poliklinikoje.

Ko pavyko pasiekti?

LEAN sistemą Konsultacijų poliklinikoje pradėta diegti prieš 4 mėnesius. Nepaisant trumpo laikotarpio, M. Anelauskienės teigimu, pavyko pasiekti puikių rezultatų.

„Visų pirmą mums pavyko optimizuoti paslaugų teikimo procesą. Sutrumpinome patekimo pas gydytojus specialistus laiką, sumažinome kanceliarinio darbo apimtis, efektyviau pradėjome naudoti slaugos priemones, tvarsliavą. Šie pokyčiai be abejonės turi įtakos gerinant Konsultacijų poliklinikoje teikiamų paslaugų kokybę“, - tvirtina M. Anelauskienė.

Anot administratorės, labai svarbu, jog visi darbuotojai suprastų ir pajustų šios sistemos teikiamą naudą ir aktyviai dalyvautų jos kūrimo bei įsisavinimo procesuose, nes kitu atveju bus labai sunku pasiekti pagrindinį tikslą – kurti vertę pacientui.

Konsultacijų poliklinikoje buvo įdiegta keletą LEAN sistemos metodų: vizualus valdymas (5S), atsargų valdymas (KANBAN) bei problemų sprendimas (PDCA).

Įdiegus vizualaus valdymo metodą buvo sutvarkyti, surūšiuoti, išdėstyti darbo vietoje esantys reikalingi daiktai (dokumentacija, kanceliarinės priemonės). Taip lengviau užtikrinama tvarka. Yra paskaičiuota, jog darbuotojai vidutiniškai 15% darbo laiko praleidžia ko nors ieškodami, todėl vizualinio metodo įdiegimas leido standartizuoti darbo aplinką ir užtikrinti savikontrolę.

Įgyvendinus atsargų valdymo metodą Konsultacijų poliklinikoje užtikrinamas optimalus reikalingų atsargų (medikamentų, slaugos priemonių, tvarsliavos) kiekis. Be to, pasiekta, kad visos priemonės būtų reikiamu laiku.

Aktyviai diegiamas ir nuolat palaikomas problemų sprendimo metodas. Diegiant šį metodą siekiama mokinti darbuotojus efektyviau spręsti problemas, kovojant ne su pasekmėmis, o identifikuojant ir šalinant jų priežastis.

„Galima pasidžiaugti, kad šiam momentui įdiegti sprendimai leidžia pasiekti puikių rezultatų, kuriuos jaučia ne tik darbuotojai, bet ir pacientai. Ateityje planuojama tęsti LEAN sistemos metodų įdiegimą juos taikant ir adaptuojant prie esamų ir besikeičiančių sąlygų“, - teigė Konsultacijų poliklinikos administratorė Monika Anelauskienė.

Kviečia perimti gerąją patirtį

Konsultacijų poliklinikos administratorė M. Anelauskienė kviečia visus suinteresuotus kolegas, kurie norėtų daugiau sužinoti apie LEAN sistemą bei perimti gerąją patirtį pritaikant šią sistemą savo skyriuose. Su administratore galite susisiekti tel. (8 37) 342 316 , el. p. m.anelauskiene@kaunoligonine.lt.

Apie LEAN

LEAN sistema yra procesų valdymo pasauliniame lygyje metodinis pagrindas. Didelė dalis geriausių pasaulio kompanijų LEAN metodikos pagrindu jau daug metų kuria ir tobulina savo vadybos praktikas.

Metodika gimė Japonijoje po II pasaulinio karo ir pradžioje buvo žinoma, kaip Toyotos gamybos sistema (TPS, Toyota Production System). Būtent Toyota Motors Co., panaudodama tuo metu žinomus atskirus procesų valdymo metodus ir papildžiusi jų arsenalą savais unikaliais sprendimais, sukūrė labai aukšto lygio gamybos valdymo sistemą.

Terminas „Lean“ (lieknas) atsirado JAV maždaug apie 1990 metus, kai jį pirmą kartą panaudojo J. Womack ir D. Jones knygoje „Machine That Changed the World“.

LEAN sistema didele dalimi prisidėjo prie Japonijos ekonominio suklestėjimo. Šiuo metu ją taiko įvairių šalių pažangios gamybos, paslaugų, sveikatos priežiūros ir viešojo sektoriaus organizacijos. Japonijoje LEAN sistema neretai yra suvokiama tiesiog, kaip teisinga vadybos praktika.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd