Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Studijų, mokslo ir projektų skyrius

 

Adresas: Hipodromo g. 13

Rašykite mums:

Dėl projektų projektai@kaunoligonine.lt
Atmintinė dėl projektinės veiklos LSMU Kauno ligoninėje 
Reikalingos užpildyti formos Projektinės veiklos vykdymo priedai

Dėl rezidentūros vykdymo:
Atmintinė rezidentams su svarbiausiais aspektais ir kontaktais (atmintinė
Reikalingos užpildyti formos:
Prašymas dėl priėmimo į darbą (forma);
Asmens duomenų lapas (forma);
Rekomenduojama forma LSMU Kauno ligoninės informavimui apie būsimus rezidentus ir jų ciklus (forma).
 
Dėl studijų praktikos atlikimo praktikos@kaunoligonine.lt
Atmintinė dėl studijų praktikų proceso organizavimo LSMU Kauno ligoninėje 
Reikalingos užpildyti formos:
Prašymas dėl praktikos vietos LSMU Kauno ligoninėje Prašymas (esant pageidavimui dėl padalinio, prašome jį nurodyti 13 grafoje)
Konfidencialumo pasižadėjimas Forma
COVID-19 rizikos vertinimo forma Forma
 
Dėl papildomos praktikos atlikimo
Kviečiame LSMU studentus teikti prašymus (Prašymas) dėl papildomos praktikos atlikimo 13 grafoje nurodant pageidaujamą skyrių. Praktikos koordinatorių (3 grafa) nurodyti LSMU Karjeros centro specialistą Liną Šablinską, linas.sablinskas@lsmuni.lt,7 grafoje nurodykite, kad tai papildoma praktika. Prašymai bus priimami el .paštu lina.simeniene@kaunoligonine.lt iki birželio 6 d.
 
Kontaktai:
 
 SVARBI INFORMACIJA DĖL STUDIJŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO (atnaujinta 2021-05-05):
 
Pažymime, kad priimtieji studentai praktiką pradėti gali tik turėdami neigiamą COVID-19 testo atsakymą ir kas 7-10 dienų atlikti profilaktinius Covid-19 patikrinimus. Prašome registruotis www.1808.lt arba kreiptis kontaktais tel. (8 37) 342 104 į studentų ir rezidentų koordinatorę Joaną Dambrauskienę.  
 
Profilaktiniai tyrimai, nepriklausomai nuo tiriamos grupės, nėra tikslingi ir neatliekami asmenims, kurie:

 • yra persirgę koronavirusu ir nuo teigiamo PGR arba antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų;
 • turi koronaviruso serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei praėjo mažiau nei 60 dienų;
 • paskiepyti vakcina nuo koronaviruso pagal pilną skiepijimo schemą mažesniu nei 180 dienų laikotarpiu.

Tačiau būtina turėti tai įrodančių dokumentų kopiją.

2021 m. gegužės mėn. INFO dienos studentams (kurių metu priimami dokumentai, suteikiami privalomi išklausyti darbų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, asmens apsaugos priemonių dėvėjimo instruktažai bei supažindinama su pagrindiniais praktikos vykdymo aspektais, po kurių galima pradėti praktikos vykdymą) vyks:

 • 2021 05 03 d. 10 val., Hipodromo g. 13, 205 salė;
 • 2021 05 10 d. 10 val., Hipodromo g. 13, 205 salė;
 • 2021 05 17 d. 10 val., Hipodromo g. 13, 205 salė;
 • 2021 05 28 d. 10 val., Hipodromo g. 13, 205 salė;    

Prašome įvertinti praktikos pradžią ir dalyvauti INFO dienoje, iki numatytos praktikos pradžios ar pirmąją praktikos pradžios dieną.

Instruktažo metu su savimi būtina turėti šiuos dokumentus:

 • TRIŠALĘ SUTARTĮ (3 egz.). Joje privalo būti nurodytas asmens kodas, aktualus el. pašto adresas ir telefono numeris +370...., paskirta praktikos vieta, jei sutartys pasirašomos e. parašu jų spausdinti nebereikia.
 • COVID anketą;
 • Konfidencialumo pasižadėjimą;
 • Med. knygelės kopiją arba sveikatos pažymos kopiją.   

SVARBU: jeigu praktikos vykdymo metu skyriaus veikla laikinai apribojama dėl COVID-19 situacijos, Jūsų praktika taip pat laikinai gali būti stabdoma ir atnaujinama, skyriui pradėjus veiklą arba nutraukiama. Visais atvejais, būtina vykdyti praktikos vadovo nurodymus. 

-------------------------
 
IMPORTANT INFORMATION REGARDING PRACTICAL TRAINING (2021-05-05 update):
 
It is not allowed to start practice without negavite COVID-19 test result. Please make a registration online www.1808.lt or write e-mail: praktikos@kaunoligonine.lt. Thereafter, the COVID-19 PCR test is performed every 7-10 days. His answer must be given to the practice manager.      
 
COVID- 19 PCR  test is not required in such cases (confirmed by document, please have copy):   
 
1. recovered from COVID-19 disease, which was diagnosed by positive PCR test during the last 180 days. 
2. having positive serological test for COVID19 antibodies, performed during the last 60 days.
3. vaccinated for COVID19 with 2 doses of vaccine ( full vaccination scheme performed) during the last 180 days. 
 
Your practice might be temporarily stopped if the COVID-19 situation occurs in the particular department. Please always follow the instruction from your mentor!  
 
In order to start your practical training (on the first day of practical training) please arrive at LSMU Kaunas hospital at Hipodromo street 13, auditorium No. 205.  
 
2021 May 7 - 1 p.m.;
2021 May 17 - 1 p.m.;
2021 May 28 - 1 p.m.;  
 
We will check all your documents and also you will be instructed for work safety, fire safety and wearing equipment for personal protection. 
 
Every student must bring (all documents): 
 • PAPER AGREEMENT (3 copies), must be brought by those who has not signed and dont't have an electronic agreement (contract). 
 • COVID form;
 • Confidentiality agreement;
 • Copy of med. book or copy of health certificate. The med. book is available in every store for office supply, book store, etc.
 • FOR EU CITIZENS: passport (driver license is not appropriate document!) copy.
 • FOR NON-EU CITIZENS: permission to study/live in Lithuania (card) copy.
 
Dėl biomedicininių tyrimų tyrimai@kaunoligonine.lt

Dėl studentų mokslo tiriamųjų darbų vykdymo rašykite edita.beneviciene@kaunoligonine.lt arba skambinkite tel. (8 37) 342 531 .

Atmintinė dėl studentų mokslo tiriamųjų darbų vykdymo LSMU Kauno ligoninėje
Reikalingos užpildyti formos :
Prašymas dėl studento mokslo tiriamojo darbo vykdymo LSMU Kauno ligoninėje (su darbo vadovo, studento ir padalinio, kur bus atliekamas darbas, vadovo parašais!) Prašymas
Konfidencialumo pasižadėjimas Forma
COVID-19 rizikos vertinimo forma Forma
Mokslo tiriamųjų darbų vykdymo LSMU Kauno ligoninėje prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (bioetikos centro leidimas LSMU studentams, tyrimo protokolas, anketa, informuoto sutikimo forma (tik perspektyviniams tyrimams)) pristatykite į sekretoriatą (Hipodromo g. 13, antras aukštas arba personalo skyriaus vadovo pavaduotojai - Josvainių g. 2,  414 kab., ketvirtas aukštas).
 
KONTAKTAI:

Studijų, mokslo ir projektų skyriaus vadovė (210 kab.)
Darbo laikas I-V 8-12 val.
Lina Simenienė
Tel. (8 37) 375 138
Vidinis tel. 7005
lina.simeniene@kaunoligonine.lt
 
Studentų ir rezidentų koordinatorė (209 kab.)
Joana Dambrauskienė
Tel. (8 37) 342 104
joana.dambrauskiene@kaunoligonine.lt

Studentų ir rezidentų koordinatorė (vykdanti funkciją)
Jolanta Sondaitė
Tel. (8 37) 342 074
jolanta.sondaite@kaunoligonine.lt

Projektų koordinatorius (201 kab.)
Andrius Statkevičius
Tel. (8 37) 342 062
Mob. +370 684 52838
andrius.statkevicius@kaunoligonine.lt
 
Adresas: Hipodromo g. 13
E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd