Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

Jeigu Jūsų vaikui nėra 3 metų, vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) guldomas slaugai ligoninėje nemokamai.

Jums bus skirta lova, patalynė ir užtikrintos komunalinės paslaugos, taip pat maitinimas 3 kartus per dieną.

Vyresnių nei 3 metų amžiaus vaikų slaugai vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) guldomas į stacionarą tik medicininių indikacijų atvejais, apie tai pažymėjus ligos istorijoje. Nesant indikacijų guldymui ir pageidaujant likti prie vaiko ir gauti maitinimą, moka už apgyvendinimą ir maitinimo paslaugas.

Ligoninėje slaugant ligonį Jums prireiks asmens higienos reikmenų, švarių drabužių ir šlepečių.

Kita informacija

Paguldžius vaiką į skyrių, Jus aplankys gydantis gydytojas ir slaugytoja.

Gydantis gydytojas Jus informuos apie vaiko gydymą, paaiškins gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, taip pat alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.

Slaugytoja supažindins su skyriaus higieniniu ir dienos režimu ir paprašys pasirašyti ligos istorijoje, kad esate su tuo susipažinę.

Jei norite išvykti iš skyriaus dėl asmeninių priežasčių, prieš tai turite suderinti išvykimą su gydančiu gydytoju – vaiko priežiūrą tuo metu užtikrins skyriaus personalas. Savaitgalį ir švenčių dienomis šiuos klausimus sprendžia budintis gydytojas. Pacientai iš ligoninės išrašomi iki 13 val.

Išvykstant iš ligoninės, skyriaus personalas paprašys Jūsų užpildyti anketą. Jūsų atsakymai apie paslaugas, gautas ligoninėje, mums labai svarbūs nuolatinei gydymo ir slaugos kokybei užtikrinti bei gerinti.E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd