Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

V. Tumėnienės vardo vaikų ankstyvosios raidos centre paslaugas teikia šių specialistų komanda:

 

Romualdas Mačionis
V. Tumėnienės vaikų raidos centro vadovas
Tel. (8 687) 26 378

 

Liuda Istigečeva
Vaikų neurologė
Gydytojas vaikų neurologas vertina nusiskundimus, medicininę vaiko istoriją (informaciją apie ligas, biologinius ir socialinius rizikos faktorius, galinčius nulemti vaiko raidos sutrikimą); raidos istoriją (informaciją, kaip vyko motorikos, kalbos, pažintinių, socialinių įgūdžių raidą); atlieka pediatrinį somatinį ištyrimą (įvertina vaiko fizinį augimą, įgimtų anomalijų buvimą, odos pakitimus, vidaus organų būklę); atlieka vaiko klinikinį neurologinį ištyrimą, įvertina medicininių laboratorinių tyrimų duomenis ir klausos/regos tyrimo rezultatus; atlieka vaiko raidos tyrimą; apibendrina ir interpretuoja specialistų atliktų tyrimų rezultatus, nustato raidos sutrikimo diagnozę, sudaro tyrimų ir terapijos planą. Gydytojas koordinuoja specialistų komandos darbą.

 

Rima Tamulynienė
Psichologė

Medicinos psichologas atlieka raidos ir psichologinį tyrimą (DISC; raidos, elgesio, motinos-vaiko santykių klinikinį stebėjimą); taiko psichologines terapines metodikas (psichologinį konsultavimą, individualią žaidimų terapiją). Padeda tėvams plėsti žinias apie vaiko raidą, galimus sutrikimus bei pagalbą vaikui. Bendradarbiauja su tėvais, siekiant užtikrinti normalų vaiko vystymąsi bei augimą. Moko tėvus suprasti vaiko elgesį, jo emocinius poreikius. Stiprina tėvų kompetencijas auklėjimo, bendravimo, bendradarbiavimo su vaiku klausimais. Žaidimo su vaiku metu stiprina bendravimo, socializacijos įgūdžius.

 

Laima Preikšienė
Kineziterapeutė
Asta Brazauskienė
Kineziterapeutė

Kineziterapeutas prieš pradedant mankštintis, pirminės konsultacijos metu kineziterapeutas įvertina vaiko/kūdikio bendrosios motorikos vystymąsi, raumenų tonusą ir sudaro individualų mankštos planą. Paskiriamos pagal poreikius bei raidos ypatumus atitinkančios kineziterapijos priemonės, kurios derinamos kartu su žaidimais ir sporto elementais. Procedūrų metu atliekami fiziniai pratimai ir masažo elementai. Kineziterapija– tai viena pagrindinių reabilitacijos priemonių, skirta gydyti, grąžinti, kompensuoti vaikų/kūdikių judėjimo funkcijas, stiprinti ir palaikyti sveikatą, vykdyti ligų, traumų ir negalios prevenciją.

 

Edita Beniušytė
Logopedė

Logopedas įvertina ir specialiomis priemonėmis šalina ar sušvelnina vaikų kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimus. Priklausomai nuo vaiko amžiaus logopedas: įvertina vaiko prieškalbinę/kalbos raidą, identifikuoja esamą sutrikimą, sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti; įvertina oralinę motoriką, esant sutrikimui parenka individualius korekcijos būdus jiems įveikti ar sušvelninti; per sensorinę stimuliaciją skatina prieškalbinę raidą; per įvairias žaidybines situacijas skatina vėluojančios kalbos raidą; formuoja/koreguoja garsus, padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus; lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, moko ilgesnį laiką susikaupti ties kalba, garsais; formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą – plečia žodyną; moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti; padeda įveikti ar sušvelninti balso, kalbos ritmo ir tempo sutrikimus; šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams; konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais.

 

Vilija Meizeraitienė
Socialinė darbuotoja

Socialinis darbuotojas atlieka psichosocialinės šeimos būklės vertinimą, kurio metu surenkama pagrindinė informacija apie šeimos sudėtį, tėvų užimtumą, gyvenimo sąlygas, vaiko aplinką, ugdymo įstaigų lankymą, įvertinami tėvų atsparumo faktoriai vaiko problemai; tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros įstaigos personalo ir paciento; konsultuoja pacientą apie neįgalumo nustatymo tvarką, priklausančias lengvatas, esant neįgalumui, įstatymus dėl socialinių garantijų; teikia informaciją apie kompensacinių priemonių įsigijimo tvarką; bendradarbiauja su vaiko teisių specialistais, seniūnijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis teikiančiomis reabilitacijos paslaugas, socialinių paslaugų centrais; tarpininkauja šeimoms, užmezgant ryšius su reikalingomis institucijomis, kad klientas gautų jam priklausančias ir įmanomas pasiekti paslaugas.

Specialistų kontaktai

 

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd