Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (Hipodromo g. 13)

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius Hipodromo g. 13
Tel. (8 37) 342 115 , el. paštas info@kaunoligonine.lt

Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus vedėja Vilma Ivanauskaitė – Sergejenko
Tel. (8 37) 568 241 , el. paštas vilma.sergejenko@kaunoligonine.lt

Vyresnysis slaugytojas–administratorius Donatas Mečislauskas
Tel. (8 37) 568 241 , el. paštas donats.mecislauskas@kaunoligonine.lt

  • Priėmimo–skubios pagalbos skyrius priima atvykstančius į LSMU Kauno ligoninę (Hipodromo g. 13) pacientus, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
  • Kiekvieną parą šiame skyriuje apsilanko apie 130 pacientų, kuriais rūpinasi budintys medicinos ir vidaus ligų gydytojai (esant būtinybei kviečiami gydytojai specialistai).
  • Būtinoji medicinos pagalba teikiama visomis savaitės dienomis visą parą ištisus metus, visiems LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, nemokamai.
  • Po pirminės gydytojo apžiūros nustačius, kad indikacijų būtinajai medicinos pagalbai nėra, bet pacientui pageidaujant, gali būti teikiama planinė medicininė pagalba (sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskirtos būtinajai medicinos pagalba), tik už ją pacientas turės susimokėti (kainas žr. mokamų paslaugų sąraše (1999-07-30 LR LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“).
  • Siekiant užtikrinti, kad būtinosios pagalbos paslaugos būtų teikiamos laiku, Priėmimo - skubios pagalbos skyriuje pilnai įdiegta pacientų rūšiavimo sistema pagal jų būklės sunkumą, kas leidžia užtikrinti kokybišką ir savalaikį būtinųjų paslaugų teikimą. Įvertinus paciento būklę, jis priskiriamas vienai iš būtinosios pagalbos kategorijų, kuri žymima specialia spalva:

      

       

Toks pacientų rūšiavimas taikomas siekiant kiek įmanoma greičiau išsiaiškinti sunkiausios būklės pacientus, kuriems nedelsiant reikalinga pagalba, kurią reglamentuoja 2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“.

  • Jei atvykusiam pacientui nėra galimybės tiksliai įvertinti jo sveikatos būklės, reikalingas papildomas ištyrimas ar gydymas, skiriama stebėjimo paslauga, trunkanti nuo 4 iki 24 val. Tuo metu pacientui taikomas simptominis gydymas (jei toks reikalingas), stebimos gyvybinės funkcijos, atliekami papildomi tyrimai (jei tokie reikalingi). Baigiantis numatytam stebėjimo laikui ir įvertinus paciento sveikatos būklę, priimamas sprendimas dėl tolesnio gydymo galimai stacionare. Per metus tokių stebėjimo paslaugų mūsų Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje atliekama virš 5 tūkst.
  • Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus (kaip ir visos ligoninės) saugumą užtikrina visą parą budintys apsaugos darbuotojai.

Mūsų Priėmimo–skubios pagalbos skyrius vis dar tobulėja – siekiama, kad jis atitiktų aukščiausius tokio pobūdžio skyriams keliamus reikalavimus, todėl ruošiamas skyriaus modernizavimo investicijų projektas, kurio tikslas – teikti efektyvesnę ir kokybiškesnę būtinąją pagalbą, modernizuojant skyriaus infrastruktūrą, padidinant skyriuje atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų skaičių.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd