Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Paliatyvios pagalbos paslaugos

Paliatyvios pagalbos paslaugos

Paliatyviosios pagalbos tikslas – padėti žmogui lengviau kęsti nepagydomos ligos sukeliamas kančias. Visomis išgalėmis stengtis ne pratęsti gyvenimą, bet palengvinti oriai gyventi likusias dienas, kai žinoma, kad ligos nebeįmanoma išgydyti.

Gauti paliatyviosios pagalbos paslaugų pacientą siunčia gydantis gydytojas. Diagnozės turi būti patvirtintos gydytojų konsultacinės komisijos ir įrašytos į medicinos dokumentaciją.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos pacientams, sergantiems gyvenimą trumpinančiomis, nepagydomomis, progresuojančiomis ligomis, išvardytomis LR SAM 2007 m. sausio 11 d. įsak. Nr. V – 14 (Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo).

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd