Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimai ir tvarka nustatyti sveikatos apsaugos ministro įsakyme, kuriame be kitų ligų nurodyti psichikos ir elgesio sutrikimai, kai transporto priemones vairuoti draudžiama arba taikomi apribojimai. Sergantiems priklausomybės ligomis asmenims sprendimas dėl vairavimo priimamas individualiai, vadovaujantis gydytojų komisijos išvada. Leidžiama vairuoti esant ne trumpesnei kaip 3 metų remisijai.

Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašas yra patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Sąraše išvardinti psichikos ir elgesio sutrikimai, dėl kurių draudžiama įsigyti ir turėti ginklą.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd