Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

Pacientai, turintys gydytojo siuntimą konsultacijai ar diagnostiniam tyrimui, registruojami pas antrinio lygio gydytojus konsultantus atvykus į polikliniką ir kreipiantis į registratūrą, telefonu bei gali patys registruotis internetu.

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teisės aktų numatyta tvarka nemokamai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba poliklinikoje teikiama visiems pacientams nemokamai ir be siuntimo, vadovaujantis LR SAM 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” (su papildymais ir pakeitimais).

Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinąją pagalbą vadovaujantis 2004-04-08 LR SAM įsakymu Nr. V-208 (su pakeitimais ir papildymais).

Pacientai registracijai pateikia: gimimo liudijimą (iki 16 m. amžiaus), pasą arba asmens tapatybės kortelę, sveikatos draudimo arba socialinio draudimo pažymėjimą, darbo biržos pažymą, pensininko, neįgaliojo pažymėjimą, nurodo savo kontaktinio telefono numerį.

 

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd