Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Esu internetu prisiregistravęs pas gydytoją specialistą (pvz. neurologą). Ar reikalinga registruotis registratūroje atvykus?

Taip, registruotis prieš konsultaciją būtina. Turėjote gauti informaciją apie tai, kad į registratūrą jums reikia atvykti likus ne mažiau pusvalandžiui iki konsultacijos. Čia turite pateikti savo asmens dokumentą ir siuntimą. Registratorės atlieka visus būtinus formalumus: patikrina besiregistruojančio asmens tapatybę, draustumą, suranda arba užveda ligonio kortelę, konsultacijų lapą.