Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Turto pardavimo viešasis aukcionas – 2018 m. gegužės 29 d.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS KAUNO LIGONINĖS AUKCIONO SKELBIMAS

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė (įstaigos kodas 135042056) skelbia nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti, Ligoninei nuosavybės teise priklausančio, turto pardavimo viešąjį tiesioginį aukcioną, kuris įvyks 2018 m. gegužės 29 d. 10 val., adresu Hipodromo g. 13, Kaunas, 205 posėdžių salėje.
Aukciono dalyvių registracija vykdoma nuo 9 val. 30 min. 205 posėdžių salėje.
Registracijos metu dalyviai ar jų atstovai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (vairuotojo pažymėjimas nėra laikomas asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu), įgaliojimą atstovauti užsiregistravusį dalyvį (fizinį ar juridinį asmenį), bei dalyvio bilieto apmokėjimą įrodantį dokumentą.
Minimalus kainos didinimo intervalas - 10 eurų (Kiekvieno aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu).
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. gegužės 17 d., 21 d. ir 25 d., nuo 14 iki 17 val., adresais nurodytais turto sąrašuose, iš anksto suderinus telefonu (8 37) 391 540 . Kitu laiku turto apžiūra nevykdoma.
Aukciono dalyvio mokestis - 50 Eur, kuris nėra grąžinamas. Aukciono dalyvio bilietas galioja tik jame nurodytam aukcionui. Žiūrovų dalyvavimas nėra galimas. Aukciono dalyvio mokestis (bilieto kaina) pervedamas iki 2018 m. gegužės 28 d. Aukciono laimėjimo atveju, mokestis bus įskaičiuojamas į laimėto turto kainą.
Už aukcione įsigytą turtą ir dalyvio bilietą sumokama pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT157300010002245239 AB banke “Swedbank”, pažymint „Už aukciono dalyvio bilietą“, „Už aukcione įsigytą turtą (turto pavadinimas)“.
Už aukcione įsigytą turtą mokant pavedimu į nurodytą banko sąskaitą, sumokama per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos, mokant grynaisiais pinigais – aukciono vykdymo dieną.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.
Aukciono vedėjas – Infrastruktūros skyriaus vadovas Vytautas Armolaitis, tel. + 370 687 31313.
Informacija teikiama darbo metu: tel. 8-37 423240, el. p. d.gurskyte@kaunoligonine.lt.

Susipažinkite su viešajame pardavimo aukcione parduodamo turto sąrašu čia.

 

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd