Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės vykdomi projektai (atnaujinta 2020-12-16):

Eil. Nr.  Įgyvendinančioji institucija Projekto numeris/kodas (jei taikoma) ir pavadinimas LSMU KL statusas Įgyvendinimo laikotarpis Finansavimas (bendras), EUR LSMU KL Projekto vadovas (ir/ar kitas koordinuojantis asmuo) Daugiau informacijos apie projektą
1.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

08.1.30-CPVA-V-601-01-0001 „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje“ Vykdytojas 2019 09 – 2022 04 4.967.363,23

Helga Marija Kauzonė/

Alius Jaskūnas

Daugiau informacijos
2.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

08.1.3-CPVA-V-612-01-0014 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ LSMU Kauno ligoninėje“ Vykdytojas 2018 05 – 2021 07 827.337,93 Alius Jaskūnas Daugiau informacijos
3.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

09.4.2-ESFA-V-715-05-0001         "LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)" Partneris 2018 09 – 2022 09 4.447.248,29 Alius Jaskūnas Daugiau informacijos
4.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

08.4.2-ESFA-K-616-01-0003         "Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)" Partneris 2020 11 – 2022 10 999.956,00 Andrius Statkevičius Daugiau informacijos
5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

"Medicininės įrangos ortopedijos traumatologijos stacionarinėms ir dienos chirurgijos paslaugoms viešojoje įstaigoje Kauno klinikinėje ligoninėje užtikrinti įsigijimas" Vykdytojas 2020 05 – 2020 12 2.567.000 Alius Jaskūnas Daugiau informacijos
6.

 

LLI-396         "Ligoninių bendradarbiavimas sukuriant efektyvų chirurginių paslaugų vykdymą abipus pasienio regionų" Pagrindinis partneris 2018 07 – 2020 12 410.725,74 Andrius Statkevičius Daugiau informacijos
7.

 

LLI-512 "Reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo pagerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir reabilitacijos centre „Razna“" Pagrindinis partneris 2020 08 – 2022 07 373.389,62 Andrius Statkevičius Daugiau informacijos

8.

UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra"

"VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės poliklinikos korpuso modernizavimas"

Vykdytojas

2021 01 - 2021 12

498.541,83/ 149.562,54

Alius Jaskūnas

Daugiau informacijos

9.

UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra"

"VšĮ LSMU Kauno ligoninės maitinimo paskirties pastato energijos efektyvumo didinimas"

Vykdytojas

2021 01 -

2021 12

253.510,50/ 76.053,15

Alius Jaskūnas

Daugiau informacijos

 

Daugiau informacijos:

Studijų, mokslo ir projektų skyrius

El.p. projektai@kaunoligonine.lt

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd