Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

 Projektai pasirašyti Respublikinės Kauno ligoninės vardu

 

Projektai pasirašyti Kauno klinikinės ligoninės vardu

KURIAMAS GERIATRIJOS CENTRAS

LSMU Kauno ligoninėje (pasirašant sutartį VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje) įgyvendinamas projektas „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“.

2017 m. gruodžio 13 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1418 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo pakeitimo“ VšĮ Kauno klinikinė ligoninė numatyta kaip vykdytojas įsteigiant specializuotą aukšto lygio geriatrijos centrą, skirtą stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms teikti.

LSMU Kauno ligoninė stipriai pažengusi geriatrijos paslaugų teikimo srityje – nuo 1994 m. ligoninėje veikia universiteto profilaktinė Geriatrijos klinika, kurioje rengiami gydytojai geriatrai, keliama gydytojų ir slaugytojų kvalifikacija, dėstoma gerontologija ir geriatrija. Ligoninės stacionare ir ambulatorinėje grandyje dirba 12 gydytojų, turinčių geriatro licenciją (jokioje kitoje Kauno ir net Lietuvos ligoninėje tokio žmogiškojo geriatrijos potencialo nėra). Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje aktyviai vyksta ambulatorinės gydytojų geriatrų konsultacijos. Kasmet Geriatrijos skyriuje gydoma apie 1400 pacientų dar beveik 1000 (2018m - beveik 1500) atvyksta ambulatorinei konsultacijai. Ligoninė turi pakankamą patirties ir žmogiškųjų išteklių bazę steigiant Geriatrijos centrą, tačiau siekiant kad naujas centras atitiktų specializuoto aukšto lygio reikalavimus, būtina atnaujinti turimą infrastruktūros bazę rekonstruojant patalpas, įsigyjant būtiną įrangą ir kitas gydymo priemones.

VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje projekto įgyvendinimo metu numatoma įsteigti specializuotą Geriatrijos centrą, kurį sudarys 50 lovų Geriatrijos skyrius, 10 lovų Dienos stacionaras ir ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys. Projekte numatoma įgyvendinti šias veiklas:

  • Geriatrijos skyriaus patalpų rekonstrukcija;
  • Geriatrijos dienos stacionaro, patalpų rekonstrukcija
  • Geriatrijos poliklininio (ambulatorinio) padalinio patalpų rekonstrukcija;
  • medicininės įrangos įsigijimas;
  • baldų įsigijimas;
  • kompiuterinės ir buitinės technikos įsigijimas.

Įgyvendinus projektą padidės geriatrinių medicinos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje, kadangi VšĮ Kauno klinkinėje ligoninėje bus įsteigtas Geriatrijos centras, kurį sudarys 50 lovų stacionarinis geriatrijos skyrius, 10 lovų geriatrijos dienos stacionaras ir geriatrijos ambulatorinis padalinys, todėl tikėtina, kad Geriatrijos centre paslaugas gaus ne mažiau kaip 2900 unikalių pacientų iš visos Lietuvos, be to, įsteigus centrą pagerės ir gydytojų darbo sąlygos, o pacientai gaus paslaugas šiuolaikinius aukštus reikalavimus atitinkančiose patalpose, o įsigyta įranga leis pagerinti gydymo kokybę.

Projekto biudžetas – 5 mln. eurų. Pabaiga – 2022 m.

LIGONINĖJE BUS GERINAMAS VAIKŲ TURBEKULIOZĖS GYDYMO SĄLYGOS

LSMU Kauno ligoninė (pasirašant sutartį - Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė) vykdo projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“, kuris yra skirtas 0-17 metų vaikų, sergančių įvairiomis tuberkuliozės formomis, gydymo paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti Kauno miesto ir regiono bei visos Lietuvos vaikams.

Vaikai sergantys komplikuotomis tuberkuliozės formomis – tuberkulioziniu meningitu, tarpuplaučio limfmazgių tuberkulioze, tuberkulioziniu pleuritu ir kitomis šios ligos formomis, tiriami ir gydomi Vaikų ligų II skyriuje. Kasmet skyriuje gydoma 150 – 200 vaikų dėl lokalios ir latentinės tuberkuliozės, į ligoninę atvyksta ir apie 20 vaikų, kuriems nustatoma atvira tuberkuliozės forma, o tarp jų net 3-6 nustatoma ir dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės atvejai. Įtarus ar nustačius vaikams šias sunkesnes tuberkuliozės formas jie izoliuojami atskirose palatose, tol kol jie išskiria tuberkuliozės mikobakterijas. Siekiant kuo skubiau ir efektyviau nustatyti galimą vaiko susirgimo atvejį atliekama eilė tyrimų: imami tuberkulino mėginiai, atliekami rentgeno ir kompiuterinės tomografijos tyrimai, bronchoskopija ir bronchų sekreto tyrimas dėl tuberkuliozės mikobakterijų, kvėpavimo funkciniai mėginiai, atliekami ultragarso tyrimai. Ligoniai, sergantys nekomplikuota tuberkuliozės forma, turi būti gydomi 2 mėnesius, o komplikuotais atvejais gydymas būtinas net iki 1 metų. Dalį gydymo laikotarpio sergantis vaikas turi praleisti ligoninėje ir ne retais atvejais vienas palatoje, kad neužkrėstų kitų ligonių. Dėl šio priežasties labai svarbu kokybiška ir greita ligos diagnostika ir patogios ligoniui sąlygos palatoje ir skyriuje.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta 10 boksuotų palatų, skirtų tuberkuliuzės gydymui taip pat suremontuota kvėpavimo gimnastikos – kineziterapijos salė ir kitos kokybiškam ligonių gydymui užtikrinti būtinos patalpos, įsigyta medicinos ir kita įranga.

Įgyvendinus projektą bus atnaujinta ir sukurta saugi, moderni ir šiuolaikinius vaikų gydymo nuo tuberkuliozės poreikius ir standartus atitinkanti infrastruktūra, tokiu būdu prisidedant prie Lietuvos sveikatos sistemos veiklos efektyvumo didinimo ir prieinamumo gerinimo. Projekto biudžetas – 827 tūkst. eurų. Pabaiga – 2020 m.

 

           

 

 

Projekto pavadinimas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“
Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001
Finansavimo priemonė 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 įgyvendinimo priemonė „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“
Projekto trukmė 2018 09 06 – 2022 09 06
Bendra projekto vertė 4.447.248,29 Eur
Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Projekto partneriai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos LSMU Kauno ligoninė (anksčiau - Kauno klinikinė ligoninė)
Trumpas projekto aprašymas Teikiamu projektu „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“ sprendžiama problema – nepakankamos gydytojų kompetencijos ir kvalifikacija, susijusi su itin sparčia sveikatos priežiūros sistemos kaita – naujų gydymo metodikų, naujų gydymo algoritmų, naujų vaistų ir kitų technologijų išmanymu ir taikymu profesinėje praktikoje. Didėjantis tiek pacientų, tiek gydytojų mobilumas bei tarptautiškumas taip pat reikalauja gydytojui išmanyti skirtingas ligų gydymo metodikas, gebėti jas palyginti, žinoti jų privalumus ir trūkumus, o pacientui pasiūlyti priimtiniausią ir pagrįstai geriausią jo ligos gydymo būdą. gyvendinamas projektas suteiktų galimybę LSMU, didžiausiai biomedicinos srities valstybinei aukštajai mokyklai Lietuvoje, sukurti gydytojų kvalifikacijos kėlimo programas (viso: 33 vnt.) pagal kurias vėliau, projekto įgyvendinimo metu, būtų keliama gydytojų kvalifikacija. Gydytojai taip pat dalyvautų kituose tobulinimosi kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mokslinėse praktinėse konferencijose. Viso šiais būdais kvalifikaciją ir kompetencijas pakėlusių gydytojų skaičius siektų daugiau nei 3,500 asm. Planuojama nurodytą tikslinę grupę sudaryti iš 6 apskričių gydytojų: Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Marijampolės.
Siekiami rodikliai Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas – 3500 asm.


Kiti projektai

„Medicininės įrangos, reikalinga ortopedijos traumatologijos stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų užtikrinimui įsigijimas“ 2567 tūkst. Eur 2020-


Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako LSMU Kauno ligoninė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.  

 

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd