Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

Projekto tikslas - siekti sumažinti energijos suvartojimą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Projekto uždaviniai

 1. Techninio projekto ruošimas ir inžineriniai darbai;
 2. TBC gydomojo korpuso rekonstrukcijos lauko darbai;
 3. TBC gydomojo korpuso rekonstrukcijos vidaus darbai.

Projekto veiklos

 1. Energetinio audito atlikimas;
 2. Techninio projekto parengimas;
 3. Projekto ekspertizės atlikimas;
 4. Statybos techninės priežiūros darbai;
 5. Statinio projekto vykdymo priežiūra;
 6. Stogo dangos rekonstravimas, papildomai apšiltinant perdangą ir keičiant medines konstrukcijas (1729,2 kv m);
 7. Išorės sienų rekonstravimas apšiltinant (1024,08 kv. m);
 8. Langų keitimas naujais (357,61 kv. m);
 9. Lauko durų keitimas (13 kv. m);
 10. Dalinis rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas;
 11. Šildymo sistemos renovacija;
 12. Pirmo aukšto grindų ant grunto šiltinimas (964,39 kv. m).

Projekto esmė - siekti šiluminės energijos suvartojimo ekonomijos laikantis energetinio saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. Vadovaujantis VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninė "Energijos vartojimo audito ataskaita" šis rekonstravimo priemonių paketas: išorės sienų apšiltinimas, langų keitimas naujais, lauko durų keitimas naujomis, stogo renovacija, grindų ant grunto šiltinimas, dalinis rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas ir šildymo sistemos renovacija duoda maksimalų šiluminės energijos sutaupymą. Šie išorinių atitvarų rekonstravimo darbai tieisogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti jų šilumines charakteristikas. Vadovaujantis energetinio audito pateiktomis rekomendacijomis šis vidutinių investicijų rekonstravimo priemonių paketas leistų įstaigai ne tik sutaupyti 47,29 % (170,78 MWh) per metus nuo ankstesnių šiluminės energijos išlaidų, bet ir pagerintų viso pastato būklę bei estetiką. Šis projektas atitinka energetinio saugumo reikalavimus, nes mažina šiluminės energijos suvartojimą, projektas atliekamas sveikatos priežiūros gydymo įstaigoje. Įgyvendinus projektą, pastatai bus naudojami efektyviai, o energijos suvartojimas bus minimalus. Viena iš projekto veiklų yra stogo rekonstrukcija, kurios metu bus pašalinta sena, asbencementinio šiferio stogo danga ir taip bus mažinamas neigiamas povekis aplinkai, pacientams turintiems psichikos sutrikimų, sergantiems tuberkuliozę bei personalui, Žiegždrių gyventojams.

Projekto pradžia - 2009 m. birželio 19 d.

Projekto pabaiga - 2012 m. liepos 31 d.

Projekto biudžetas - 1 261 101 Lt.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu".

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd