Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Darbo užmokestis

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

2017 m. IV ketv.

 

Eilės Nr. Rodiklis Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
  Iš viso: 766,89 799,98
1 Gydytojai 1062,03 1359,81
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 912,10 941,28
3 Slaugytojai 820,37 783,44
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 787,73 778,31
5 Kitas personalas 501,22 507,56Archyvas