Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Ar gali išrašai apie gydyto asmens sveikatos būklę būti pateikti artimiesiems jų prašymu?

Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą. Be paciento sutikimo išrašai teikiami įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms (teismams, prokuratūrai ir kt.) ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas, arba atliekama jo sveikatos ekspertizė.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd