Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Paslauga
Kaina €
Savęs pažinimas, įvertinant asmenybės bruožus (remiantis NEO PI-R testu, 2 seansai) pateikiama išvada
20.00
Intelektinių resursų, gebėjimų ir galimybių atskleidimas (WAIS-III skalėmis, 2 seansai)
20.00
Individuali psichologo konsultacija problemų tarpasmeniniuose santykiuose bei krizių įveikimo atvejais (iki 3 seansų. Seanso trukmė - 60 min.)
30.00
E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd