Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

LIGONINIŲ BENDRADARBIAVIMAS SUKURIANT EFEKTYVŲ CHIRURGINIŲ PASLAUGŲ VALDYMĄ ABIPUS PASIENIO REGIONŲ

HOSPITALS FOR CBC

PROJEKTO NR. LLI-396

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis.

Bendra projekto vertė: 410.725,78 Eur

ERPF finansavimas: 349.116,91 Eur

Projekto trukmė: 2018 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.

Lietuvos partneris – Respublikinė Kauno ligoninė (projekto vertės dalis – 229.229,20 Eur)

Latvijos partneris – Daugpilio regioninė ligoninė (projekto vertės dalis – 181.496,58 Eur)  

Projekto tikslas – paskatinti ligoninių bendradarbiavimą sukuriant veiksmingą chirurginių paslaugų valdymą pasienio regionuose.

Projekto uždaviniai:

  1. Chirurginių paslaugų administravimo proceso pagerinimas. Investuojant į įrangą siekiama pagerinti chirurginių paslaugų administravimą procesą įvedant nuotolinį konsultavimą ir mokymą, medicininių vaizdų įrašymą ir archyvavimą, operacinių patalpų vaizdo stebėjimą.
  2. Mokymų bazės sukūrimas. Investuojant į infrastruktūrą siekiama įrengti mokymų centrą, kuriame mokytųsi medicinos specialistai.
  3. Partnerystės sukūrimas. Įgyvendinant bendras projekto veiklas siekiama sukurti ilgalaikę ligoninių partnerystę.

Projekto veiklos:

1. Kvalifikacijos kėlimas. Projekte numatyti 3 Lietuvos partnerio, Respublikinės Kauno ligoninės, darbuotojų (gydytojų ir slaugytojų) kvalifikacijos kėlimo mokymai, kurie vyks Kaune nuo 2019 m. rudens. Planuojama, kad kiekvienuose mokymuose dalyvaus po 20 ligoninės darbuotojų. Iš viso mokymuose dalyvaus 60 RKL darbuotojų. Suplanuotos šios mokymų temos:

1) Minimaliai invazyvios laparoskopinės kirkšnies išvaržos operacijos;
2) Minimaliai invazyvios laparoskopinės storosios žarnos operacijos;
3) Minimaliai invazyvus endovaskulinis venų varikozės gydymas.   

2. Patirties mainų mokymai. Projekte numatyti mokymai, skirti Respublikinės Kauno ligoninės darbuotojams. Mokymus, kurių tema „Onkologinės patologijos“, ves lektorius iš projekto partnerio Daugpilio regioninės ligoninės. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 20 dalyvių. Mokymai suplanuoti 2019 m. vasario mėn. Analogiški mokymai su kviestiniu lektoriumi iš Respublikinės Kauno ligoninės skirti partnerio Daugpilio regioninės ligoninės darbuotojams, kurių tema „Minimaliai invazyvios laparoskopinės plonųjų žarnų operacijos“, įvyks 2019 m. spalio mėn.

3. Stažuotės. Projekte numatytos RKL chirurgų stažuotės Daugpilio regioninėje ligoninėje. Suplanuotos 2 stažuotės, į kurias vyks po 5 RKL gydytojus chirurgus (iš viso 10 dalyvių). Stažuočių trukmė – 7 dienos (iš jų 5 darbo dienos). Stažuotės planuojamos nuo 2019 m. rudens.

4. Seminarai. Projekte Lietuvos partnerio RKL darbuotojams numatyta 11 seminarų, kurie įvyks Kaune. Planuojama, kad kiekviename seminare dalyvaus mažiausiai 20 ligoninės darbuotojų. Iš viso seminaruose laukiama 220 dalyvių iš RKL. Suplanuotos šios seminarų temos:

Eil. Nr.  Tema Aprašymas Planuojama data Dalyvių skaičius
1 Komandinis darbas Komandinio darbo svarba, efektyvus darbas komandose, komandų sudarymas, stiprinimas ir motyvavimas, komandinio darbo ligoninėje svarba. 2018-11-09 20-25
2 Lyderystė Efektyvi lyderystė, gerinanti organizacijos veiklą ir jungianti darbuotojus jos gerinimui. Lyderystės elgsenos samprata. Efektyvios lyderystės modeliai. 2018-11-30  20-25
3 Konfliktų valdymas Darbas su sunkiais žmonėmis. Prieštaravimų vertimas į diskusiją. Konfliktų kilimo priežastys, konfliktų sprendimo ir sprendimų priėmimo būdai ir metodai. 2018-12-14  20-25
4 Organizacijos veiklos vertinimas   Organizacijos veiklos vertinimas kaip sisteminis procesas leidžiantis gauti patikimą informaciją apie organizacijos veiklą ir būklę. Organizacijos rezultatų analizė. Rezultatų vertinimo metodai. 2019-01-11 20-25
5 Žmogiškųjų išteklių valdymas Žmogiškųjų išteklių valdymo paskirtis ir jo įtaka organizacijos rezultatams. Žmogiškųjų išteklių valdymo komponentai ir jų tarpusavio sąveika. 2019-02-01 20-25
6 Vidinė komunikacija Modernių technologijų įtaka vidinei komunikacijai. Darbdavio viešųjų pareiškimų valdymas. 2019-02-15 20-25
7 Strateginis planavimas  Į organizacijos tikslų pasiekimą orientuotas strateginio planavimo procesas, pagrindiniai strateginio planavimo elementai, strategijos formavimo proceso vystymas ir valdymas, organizacijos misija, išorinės aplinkos vertinimas. 2019-03-08 20-25
8 Laiko valdymas Efektyvus ir veiksmingas laiko valdymas, laiko planavimo ir prioritetinių darbų nustatymas, laiką vagiančių netikėtų įvykių valdymas, efektyvaus delegavimo įrankiai ir technikos. 2019-03-22 20-25
9 Viešas kalbėjimas Dalyvių viešo kalbėjimo įgūdžių vystymas, auditorijos valdymas, efektyviausi pasiruošimo viešam kalbėjimui būdai ir pranešimo pristatymo būdai.  2019-04-12 20-25
10 Streso valdymas Pagrindiniai kylančių emocijų ir streso valdymo principai. „Geras“ ir „blogas“ stresas. Streso būsena ir biologija. Streso simptomai ir pagrindinių stresorių identifikavimas 2019-04-26 20-25
11 Sėkmingas organizacijos pristatymas ir įvaizdis Organizacijos įvaizdžio struktūra, sudedamosios dalys, įvaizdžio kūrimo metodai ir priemonės, organizacijos įvaizdžio vystymas. 2019-05-10 20-25

 5. Tarptautinė konferencija. Vienos dienos konferencijos, kuri planuojama 2020 m. gegužės mėn. tema „Minimaliai invazyvūs laparoskopiniai ir endoskopiniai metodai ekstrinėje chirurgijoje“. Konferencijoje dalyvaus kvietiniai lektoriai iš užsienio ir partnerio (Latvijos) šalių. Konferencijoje bus teoriniai ir praktiniai pristatymai, klinikinių atvejų diskusijos grupėse. Konferencijoje laukiama ne mažiau 60 projekto partnerių dalyvių (po 30 iš Lietuvos ir Latvijos).

6. Vaizdų valdymo sistemos įrengimas. Vaizdų valdymo sistema bus įrengta visoje Respublikinės Kauno ligoninės Chirurgijos klinikoje: 4 endoskopinėse operacinėse, operacinių koridoriuose, 3 endoskopijų kabinetuose, darbo kabinetuose, slaugytojų postuose, kuriuose bus įrašomi ir transliuojami vaizdai. Ši vaizdų valdymo sistema leis: 1) sumažinti pasiruošimo operacijoms laiką; 2) padidinti operacijų skaičių ir sumažinti planinių operacijų laukimo laiką; 3) laiku priimti efektyvius taktinius sprendimus, kurie leis sutrumpinti operacijų trukmę ir sumažinti komplikacijų tikimybę ir skaičių; 4) chirurgams įvertinti gydymo efektyvumą prieš operacijas bei pasirinkti efektyviausią  chirurginio gydymo metodą. Vaizdų valdymo sistema leis įrašyti visas endoskopines chirurgines operacijas į archyvą ir juos panaudoti gydytojų konsiliumų, medicinos auditų ir kitais atvejais. Įrašytus operacijų vaizdai bus taip pat naudojami mokymo tikslais, nes ji leis tiesioginį ar įrašytą vaizdą transliuoti į mokymo auditorijas ar kabinetus. Ši įranga operuojančiam chirurgui sudarys galimybę tiesiogiai, operacijos metu pasikonsultuoti su labiau patyrusiu kolega, esančiu kitoje ligoninės vietoje, taip sutaupant laiką, skirtą šiam atvykti į operacinę.    

7. Metodinės medžiagos parengimas. Darbui su naujai įdiegta vaizdų valdymo sistema Respublikinės Kauno ligoninės Chirurgijos klinikos skyriams bus sukurta metodinė medžiaga, kurią  sudarys darbo procedūros ir protokolai, kuriuose bus detaliai ir aiškiai aprašytos vaizdų valdymo sistemą naudojančių ligoninės darbuotojų funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybės. Taip pat būtų detaliai aprašytas darbų eiliškumas (procesas) ir aiškūs šio proceso rezultatai. Metodinės medžiagos tikslas – efektyvus vaizdų valdymo sistemos panaudojimas pagerinant chirurginių paslaugų (diagnostikos, operacijų, pooperacinio gydymo) rezultatus.

8. Rangos darbai. Projekto partneris Daugpilio regioninė ligoninė įrengs konferencijų salę su multimedijos įranga, skirtą studentų, rezidentų mokymams ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

www.latlit.eu

www.europa.eu

https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Respublikinė Kauno ligoninė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd