Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

2017 m. III ketv.

 

Eilės Nr. Rodiklis  Vidutinis darbo užmokestis, Eur     
  Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato 
       
  Iš viso:    772,40  804,71
1 Gydytojai 1057,06 1377,52
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu  965,89 986,72
3 Slaugytojai  821,48 783,01
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu  847,26 830,25
5 Kitas personalas  506,17 508,91